HOÀI GIANG SHOP
Địa chỉ: Lầu 2 – 40 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1, HCM
Điện thoại: 01643.111.561 – Hạnh

Hướng dẫn đường đi: